۱۴۰۲ يکشنبه ۱۴ خرداد
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر اتباع و مهاجرین خارجی دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی
صفحه اصلی
شرح وظايف

وظايف و ماموريت هاي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي خراسان جنوبي:

1. - نظارت ، كنترل و رسيدگي به امور حقوقي اتباع خارجي شامل مسايل ازدواج ، تابعيت، استملاك ، حل اختلاف و اشتغال.

2. - كنترل و نظارت و پيگيري امور تشكلهاي سياسي اتباع بيگانه و فعاليتهاي فرهنگي آنان.

3. - صدور يا تمديد مدارك شناسايي و تردد مهاجرين و بررسي مدارك اقامتي آنان.

4. - شناسايي ، تشكيل پرونده ، ايجاد سابقه و بانك اطلاعات و آمار جهت دسترسي به كليه اطلاعات اتباع و مهاجرين خارجي از بدو ورود – طول دوره اقامت تا زمان خروج.

5. - رسيدگي و پاسخگويي به امور مهاجرين مقيم از جمله مشكوك التابعين ، مهاجرين داراي همسر ايراني ، مرتبطين با نهاد و ارگانهاي ذيربط.

6. – تعامل، هماهنگي و نظارت بر عملكرد موسسات خارجي و بين المللي به منظور جذب اعتبارات بين المللي بويژه از طريق كميساريا عالي سازمان ملل در امور پناهندگان

7. - رسيدگي به امور طرد و نگهداري مهاجرين غيرمجاز در اردوگاه مراقبتي استان.

8. اجراي طرح هاي شناسايي و آمايش اتباع خارجي با هدف يكسان سازي مدارك هويتي و نظارت و كنترل بر وضعيت اقامتي آنها در استان.

9. اعمال سياستها و هماهنگي هاي لازم با نهادها و ارگانهاي ذي ربط به منظور جلوگيري از ورود و خروج بي ضابطه اتباع و مهاجرين خارجي.

تاریخ به روز رسانی: 2017/08/19
تعداد بازدید: 17962
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal